1973

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill, Awdurdodau Addysg Lleol, Syr Goronwy Daniel, Eisteddfod Genedlaethol a'r Urdd, Y Dinesydd a chylchgronau eraill; Correspondence with other bodies, Local Education Authorities, Raymond Gower MP, Times Educational Supplement.