Capel Carmel, Porth Amlwch, Ynys Môn

Scope and Content

Llyfrau cyfrifon/account books, 1872 - 1888, 1912 - 1938, & 1939 - 1949; Llyfrau cyfraniadau wythnosol/weekly contribution books, 1894 - 1952, & 1969 - 2002; Llyfr casgliadau Gobaithlu/Band of Hope collection book, 1925 - 1940; bank statements, 1946 - 1972; amrywiol/miscellaneous, 20th Cent.

Administrative / Biographical History

Adeiladwyd capel Carmel yn 1827 er fod achos yr Annibynnwyr wedi cychwyn cyn hyn. Fe helaethwyd y capel yn 1862. Y Parch Richard Morris Thomas oedd gweinidog Capel Carmel o 1955 hyd at 1977. Fe werthwyd yr adeilad yn 2001 ar ôl i`r capel gau.

Arrangement

Trefnwyd megis pwnc

Access Information

Fe all eitemau sy'n cynnwys gwybodaeth am unigolion a enwir gael eu cyfyngu yn unol a Deddf Diogelu Data a pholisi Swyddfa Gofnodiadau Cyngor Sir Ynys Môn/ Items containing information on named individuals may be restricted in accordance with the Data Protection Act and Anglesey County Record Office policy.

Acquisition Information

Adnau preifat / Private deposit.

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archivesand the National Register of Archives. It is the policy of Gwasanaeth Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Archivist's Note

Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Elizabeth Nice, Archifdy Ynys Môn gan ddefnyddio gwybodaeth o lyfr Jones, Gerallt. I. L. Capeli Môn, Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst, 2007.

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Custodial History

Adnau preifat

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau/Accruals are not expected