Papurau Eisteddfod Gadeiriol Môn

Scope and Content

Papurau Eisteddfod Gadeiriol Môn.

Administrative / Biographical History

Gall hanes yr Eisteddfod gael ei olrhain i gystadleuaeth farddol a gynhaliwyd gan yr Arglwydd Rhys yng Nghastell Ceredigion yn 1176. Mae gwreiddiau'r Eisteddfod Genedlaethol fodern wedi'i selio yn yr 18fed ganrif hwyr. Yn 1789 penderfynodd Gymdeithas Gwyneddogion Llundain gefnogi Eisteddfodau bach mewn tafarndai ar hyd a lled Gogledd Cymru ar y pryd. Sefydlodd Iolo Morgannwg gymdeithas ar gyfer beirdd a chantorion dan yr enw Gorsedd Beirdd Ynys Prydain yn 1792 i amnewid yr Eisteddfod hynafol. Cynhaliwyd yr Eisteddfod ar ei newydd wedd am y tro cyntaf yn Primrose Hill, Llundain. Cafodd yr Eisteddfod Genedlaethol swyddogol, gyntaf, ei chynnal yn Aberdâr yn 1861. Yr Eisteddfod bwysicaf ydi'r Eisteddfod Genedlaethol, yr wyl gerddorol a barddol gystadleuol fwyaf yn Ewrop. Cynhaliwyd yr wyth niwrnod o gystadlu yn Gymraeg.

Arrangement

Wedi eu trefnu yn gronolegol

Access Information

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copi called o'r catalog gar gael yn Archifau Ynys Môn, Llangefni, Archifdy Caernarfon a'r Rhestr Genedlaethol o Archifau. Polisi Archifau Ynys Môn ydi catalogio yn iaith y ddogfen.

Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives Caernarfon Record Office, and the National Register of Archives. It is the policy of Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau/Accruals are not expected