'Elusendai Llanrwst Almshouses: Arddangosfa Deyrnged Rhyfel Byd / World War Tribute Exhibition'

Scope and Content

Gwyn Jones' interviews of WW2 veterans in association with Llanrwst Almshouses.

Interviewees:

1) Captain Wynstanley 00:00:39

2) Cassie Lloyd 00:07:35

3) Tommy Griffiths 00:11:26

4) Margaret Gill 00:25:02

5) Raymond Downey 00:29:09

6) John Geldart 00:39:38

7) Dennis Thomas 00:50:07

8) William Jones 00:58:45

Diolchi/Thanks to: Pat Rowley, Victoria Craig

Camera: Gwyn Jones

DVD production: Megan Broadmeadow

Metadata

Size: 4.11GB (4,416,948,224 bytes)

Video Format: MPEG-2 [Consists of BUP, IFO, VOB files]

Length: 02:00:48 [Actual programme 1hr 14min]

Wedi ei gyflwyno i bobl Llanrwst a Dyffryn Conwy / Dedicated to the people of Llanrwst and the Conwy Valley

Conditions Governing Access

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Conwy yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Conwy Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.