Cerdyn Coffa Willie Williams Brynhyfryd Terrace, Carmel

Scope and Content

a fu farw Hydref 25 1918 yn 12 mlwydd oed. Yn cynnwys cerddi gan Alaw Eifion, Carmel ac Ephraim R. Jones.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.