Cyfrifon addewidion, gydag enwau a chyfeiriadau tuag at glirio dyled Capel Pendref, Caernarfon.