Papurau Parch. John Evans ('Iberiad'), Llangoed

Scope and Content

Papurau Y Parchedig John Evans, [1841] - [1941], yn cynnwys ei lyfrau pregethu ar ddiwinyddiaeth a chrefydd, [19eg ganrif] - [20fed ganrif]; llythyrau yn ymwneud a materion yr Eglwys, 1901 - 1923; hanes Anghydffurfiaeth yn Llangoed, Ynys Mon, 1923; a chyhoeddiadau, ysgrifau a chynigion Eisteddfod gan 'Iberiad' ac eraill.

Administrative / Biographical History

Roedd y Parchedig John Evans [a fu farw 1941] yn Weinidog ar Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Taldrwst, Llangoed, Ynys Mon. Roedd yn ysgrifennu storiau o dan yr enw 'Iberiad'.

Access Information

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Acquisition Information

Adnau preifat / Private deposit., 1975.

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifau Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Archifau Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives and the National Register of Archives. It is the policy of Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Archivist's Note

Lluniwyd gan Annette Strauch ar gyfer y project ANW. The following source was consulted in the compilation of this description: Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives, Rev. John Evans, Llangoed.

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau/Accruals are not expected

Related Material

Papurau Pellach: Papurau Capel M. C. Ty Rhys, Llangoed, Archifau Ynys Mon