Rhestr Enwau aelodau Eglwys Annibynnol Horeb, Arthog a fu yn Y Rhyfel Mawr, 1914-1918

Scope and Content

Rhestr addurniedig a fu unwaith mewn ffram o aelodau Horeb, Arthog a fu yn gwasanaethu yn Y Rhyfel Byd Cyntaf yn cynnwys yr adran o'r fyddin a'r wlad y buont ynddi.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.