Llythyr Oddiwrth Lewis Owen, Bryngo, Bryngwran

Scope and Content

at ei fab Owen Lewis, 1 Great Cross Hall Street, Liverpool yn dweud ei fod yn gobeithio ei fod yn iach fel ag y mae yntau a'r teulu ac yn nodi nad oes ganddo ddim newydd yn bresennol ond eu bod yn disgwyl ffordd haearn i'r wlad yn bresennol.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.