Lluniau o Gwmni Drama Pontrhythallt

Scope and Content

a fu'n perfformio'r ddrama "Talu'r Gymwynas" yn Ngwyl Fai Capel Beulah, Caernarfon.

Awdur y ddrama oedd Tom Jones, tyddyn Rhuddallt, Pontrhythallt, Llanrug. Fe'i hadnabyddid fel Tom Pen Bryn a Tom Jones y Garddwr. Ef hefyd oedd awdur y ddrama "Y bachgen Dewr" a berfformwyd yn ystod yr wyl. Roedd hefyd yn awdur llyfr o straeon byrion "Mynd i'r Môr". Roedd yn aelod o Glwb Awen a Chân, Caernarfon dan arweiniad Anthropos a chafodd ei ysgogi ganddo i roi cynnig ar ysgrifennu drama. Pan symudodd i fyw i Dyddyn Rhuddalt, sefydlodd gwmni drama yng Nghapel Pontrhythallt ac bu hefyd yn gyfrifol am drefnu gwyl ddrama flynyddol pentref Llanrug a gynhaliwyd yn Neuadd yr Eglwys (y 'Church Hall') sydd bellach wedi ei ddymchwel ac ble sfa siop Londis a' Meddygfa ar Ffordd yr Orsaf.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.