Papurau y Parch. William Beynon, Llangynwyd

Scope and Content

Cof-lyfr bedyddiadau, 1818-1848; copi o'r cof-lyfr gydag ychwanegiadau am enwau lleoedd yn ardal Llangynwyd, 1980au.

Administrative / Biographical History

Bu'r Parch. William Beynon yn offeiriad yn ardal Llangynwyd yn ystod y 19eg ganrif cynnar. Priododd Laetitia, a bu farw yn Chwefror 1846 yn 78 mlwydd oed. Lluniwyd y copi o'r cof-lyfr, gyda'r ychwanegiadau ar enwau lleoedd ardal Llangynwyd, gan y Parch. Idris T. Davies oedd yn briod a Mrs Lilian Davies (nee Hughes), sef un o ddisgynyddion y Parch. William Beynon.

Arrangement

Cronolegol

Access Information

Dim cyfyngiadau

Acquisition Information

Cyflwywyd gan unigolyn breifat, Hydref 2013

Other Finding Aids

Mae catalog manwl ar gael arlein.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr gweddol

Archivist's Note

Lluniwyd gan Rhian Phillips ar ran Archifau Morgannwg.

Conditions Governing Use

Gweithredir amodau arferol Archifau Morgannwg

Appraisal Information

Cadwyd yr holl gofnodion sy'n cwrdd a pholisi casglu Archifau Morgannwg.

Custodial History

Bu'r cofnodion ym mherchnogaeth yr adneuydd cyn eu drosglwyddo i Archifau Morgannwg.

Accruals

Mae croniadau yn bosib.