Rhaglenni, Llawlyfrau a phapurau amrywiol ynghlyn a'r Eisteddfod