Eisteddfod Genedlaethol Gogledd Cymru

Scope and Content

Eitemau o Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam yn 1912 ac Eisteddfod Dyffryn Clwyd ym mis Awst 1973

Items from the Wrexham National Eisteddfod in 1912 and the Dyffryn Clwyd Eisteddfod in August 1973.

Access Information

Mae’r casgliad hwn yn agored ar gyfer ymchwil. Byddai’n fuddiol archebu ymlaen llaw, ar gyfer manylion ac oriau agor gweler http://archives.denbighshire.gov.uk/visit-us/. Efallai y bydd mynediad i rai dogfennau wedi’i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Gwarchod Data, bydd Gwasanaeth Archifau Sir Ddinbych yn rhoi gwybod yn yr achosion hynny.

This collection is open for research. It is advisable to book in advance, for details and opening hours see http://archives.denbighshire.gov.uk/visit-us/. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Denbighshire Archive Service will advise where this is the case.