Women's Archive of Wales / Archif Menywod Cymru: Rhiannon Magazine Collection / Casgliad Cylchgrawn Rhiannon

Scope and Content

'Rhiannon' was produced by women who were part of the Women's Liberation Movement. Articles reflect the Movement's demands for equal pay and equal work, equal education and equal opportunities, free contraception and abortion on demand, free 24 hour community controlled childcare, legal and financial independence for women, an end to discrimination against lesbians, and freedom for all women from intimidation by the threat or use of violence and sexual coercion.

An attempt was made to include articles in Welsh in each issue and requests feature in every magazine for Welsh contributions or assistance with translation.

Cynhyrchwyd 'Rhiannon' gan fenywod a oedd yn rhan o Fudiad Rhyddhad Menywod. Mae'r erthyglau yn adlewyrchu gofynion y Mudiad am gyflog cyfartal a gwaith cyfartal, addysg cyfartal a chyfleoedd cyfartal, atalyddion cenhedlu am ddim ac erthyliad ar galw, gofal plant cymunedol 24 awr am ddim, annibyniaeth cyfreithiol ac ariannol ar gyfer menywod, diwedd ar anffafriaeth yn erbyn pobl lesbiaidd, a rhyddid i pob fenyw o fygythiad drwy bygwth neu defnyddio trais a gorfodaeth rhywiol.

Ceisiwyd cynnwys erthyglau yn y Gymraeg ym mhob rhifyn a cheir galw ym mhob cylchgrawn am gyfraniadau Cymraeg neu gymorth gyda gyfieithu.

Administrative / Biographical History

Published by a collective in Cathays, Cardiff. / Cyhoeddwyd gan cymundod yng Nghathays, Caerdydd.

Arrangement

Chronological / Cronolegol

Conditions Governing Access

No Restrictions / Dim cyfyngiadau

Acquisition Information

Deposited by a private individual, Mar 2017./Adneuwyd gan unigolyn preifat, Maw 2017.

Other Finding Aids

A detailed catalogue is available online / Mae catalog manwl ar gael arlein

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Good condition / Cyflwr da

Archivist's Note

Compiled by Hannah Price for Glamorgan Archives / Lluniwyd gan Hannah Price ar ran Archifau Morgannwg

Conditions Governing Use

Normal Glamorgan Archives conditions apply.

Appraisal Information

All records which meet the collection policy of Glamorgan Archives have been retained/Cadwyd yr holl gofnodion sy'n cwrdd a pholisi casglu Archifau Morgannwg

Custodial History

Unknown / Anhysbys

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau / Accruals are not expected.