Papurau Y Parchedig R Garrett Roberts, Gweinidog WesleaiddPapers of Rev R Garrett Roberts, Wesleyan Minister

Scope and Content

Cylchgronau, dyddiaduron a llyfrau ysgrifennu.

Conditions Governing Access

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Conwy yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation,