Development of civil aviation municipal aerodromes