Papurau parthed Cymdeithas Clwb y Gader, Tywyn

Scope and Content

Deunydd yn cynnwys nodiadau, bwydlenni, tocynnau aelodaeth a blwyddlyfrau.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.

Custodial History

Roedd tad y rhoddwr, sef Owain Owain yn un o sefydlwyr y Clwb y Gader