Papurau perthynol i Lewis Owen Evans, County Stores, King Edward Street, Abermaw / Papers related to Lewis Owen Evans, County Stores, King Edward Street, Barmouth

Scope and Content

siopwr a taid y rhoddwr ynghyd a thaflen etholiadol Thomas Edward Ellis, Cynlas, 1886.

the donor's grandfather together with the election leaflet of Thomas Edward Ellis, Cynlas, 1886.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Gwynedd Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Residents/Libraries-and-archives/Archives-and-family-history/Archives-and-family-history.aspx.