Including: Ramanohisoa, Dr. Rajaonah, Pasteur Andrianaivozavelona, Ravelo, Rasatianabo, Nelson, Ramaherilanja, Rainandriananpandry, Ratsimihaba, Marc Rabibsoa, Dr. Radafine, Razafinohalambo, Andriamifidy, Ramieba, Rabezavana d'Antsatiana, Rabozaka, Dr. A. Davidson, Dr. Mackie, Rainibetsimisaraka, Rainlaiarivony, Joseph Stickney Sewell, Ranavalona III, Rasoherina, Rabanoma, Rainharovony, Ratsimanohatia, Ravoninahitiniarivo.

Access Information

Open