Dorr, Laurence J.

Scope and Content

Letter from Laurence J. Dorr (Missouri Botanical Garden), 1986 enclosing a photocopy of 'Botany na Firazana ny amy ny zava-maniry sy ny Fombany' by Rev R. Baron, LMS, 1888.

Access Information

Open