Papurau y Parch Huw Llewelyn Williams

Scope and Content

Papurau y Parch. Huw Llewelyn Williams, yn cynnwys ysgrifau barddoniaeth, 1937 - 1972; dyddiaduron, 1928 - 1973; lluniau, 1900 - 1930; llyfrau nodiadau, 1890 - 1950; rhaglenni, 1932 - 1959; toriadau papur newydd, 1926 - 1964; cerddi ar gyfer Awen Môn chfodd dim eu cynnwys; cynnigion aflwyddianus ar gyfer Eisteddfod Gadeiriol Môn, Caergybi 1962, a papurau a gasglwyd ar gyfer Thomas Williams, Gwalchmai a Thomas Charles Williams, Porthaethwy; llufr yn rhoi enwau a thestynau pregethau yng Nghapel M.C. Gwalchmai (1836 - 1908); gwaith barddonol John Griffith (Ap Ceinwen) Gwalchmai, 1888 - 1891; dyddiadur Dr Thomas Charles Williams, Porthaethwy, 1893 - 1928; llyfr cofnodion Pwyllgor Arwest Farddonol Cemaes, 1877 - 1878; llyfr cofnodion capel newydd, Moriah, Llangefni, 1894 - 1901; atgofion am John Williams, Brynsiencyn gan W. Llewelyn Lloyd.

Administrative / Biographical History

Roedd y Parch. Huw Llewelyn Williams (1904 - 1979), Caergybi, Ynys Môn yn weinidog Methodistiaid Calfinaidd Y Fali a Rhoscolyn. Ynghyd a bod yn fardd, roedd hefyd yn awdur nifer o lyfrau, yn cynnwys Thomas Williams, Gwalchmai (Caernarfon, 1961) a Thomas Charles Williams, Porthaethwy (Caernarfon, 1964) ac yn olygydd cyhoeddiad Eisteddfo Môn, Awen Môn. Roedd hefyd wedi casglu papurau y Parch. W. Llewelyn Lloyd (a fu farw 1940), gweinidog Methodist Cemaes, 1930 - 1934.

Arrangement

Wedi eu trefnu fel a ganlyn: amrywiol; barddoniaeth, scriptiau ayyb; dyddiaduron; lluniau; llyfrau nodiadau; rhaglenni; toriadau papur newydd; llythyrau i'r Parchedig H. Llewelyn Williams; a llythyrau i'r Parchedig W. Llewelyn Lloyd (3ydd grwp).

Access Information

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Acquisition Information

Adnau preifat / Private deposit.

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Archifau Ynys Môn, Archifdy Caernarfon a'r Gofrestr Genedlaethol o Archifau. Polisi Archifau Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Archivist's Note

Lluniwyd gan Anette Strauch ar gyfer project ANW. Defnyddiwyd y ffynhonell ganlynol ar gyfer creu y disgrifiad hwn: Ppaurau y Parch. Huw Llewelyn Williams, Archifau Ynys Môn.

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau/Accruals are not expected