Cofnodion Eglwys Ebenezer (A) Rowen / Records of Ebenezer Chapel (I) Rowen

Scope and Content

Yn cynnwys papurau personol a ffotograffau o bobl a dybir sydd yn gysylltiedig â'r capel, yn arbennig y teulu Williams o Ty Hir.

Includes personal papers and photographs of people assumed to be connected with the chapel, especially the Williams family of Ty Hir

Conditions Governing Access

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Conwy yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Conwy Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.

Related Material

For photographs see CP401