Papurau Neuadd Gaerwen a Phentre Berw

Scope and Content

Dogfennau yn ymwneud a Neuadd Bentref Gaerwen, 1934 - 185 (yn bennaf 1964 - 7976), yn cynnwys cofnodion, 1964 - 1977; llythyrau a chopïau o lythyrau, 1966 - 1971, yn bennaf gan D G Pritchard, yn ymwneud a rhedeg y Neuadd a'r cynlluniau i'w ail adeiladu; ceisiadau am grantiau, 1967 - 1974; cylchlythyrau, 1970 - 1975; cyfrifon, 1969; cynlluniau ar gyfer Neuadd Bentref Gaerwen, 1969, 1982; Draft les, [1970au]; a rheolau ystafell ddarllen gyhoeddus Gaerwen, 1934; Cyfansoddiadau Canolfan Esceifiog, [n. d.].

Administrative / Biographical History

Mae pentref Gaerwen yn Llanfihangel Ysgeifiog Ynys Môn. Roedd y Neuadd bentref yn cael ei redeg gan Bwyllgor Neuadd Bentref Gaerwen, ar ran Cyngor Cymuned Llanfihangel Esceifiog. Lluniwyd cynlluniau ar gyfer dymchwel y Neuadd bentref fel rhan o gynllun gwella lonydd, a chodi neuadd newydd. Cafodd y cynlluniau yma ei gohirio. Luniwyd cynlluniau newydd yn 1982. Ysgrifennydd pwyllgor y Neuadd, 1965 - 1976, oedd Donald Glyn Pritchard.

Access Information

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Acquisition Information

Adnau preifat / Private deposit., 1985.

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifau Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Archifau Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives and the National Register of Archives. It is the policy of Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Archivist's Note

Lluniwyd gan Rhys Jones ar gyfer project ANW. Defnyddiwyd y ffynhonell ganlynol i lunio'r disgrifiad: Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives, Papurau Neuadd y Gaerwen a Phentre Berw

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau/Accruals are not expected