Ffeil

Scope and Content

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, yn Nolgellau, 1949, yn cynnwys llythyrau yn bennaf oddiwrth ac i feiriaid; cylchlythyrau ar faterion megis, y Pwyllgor Cyllid, Adeiladu y Pafiliwn, Rhestrau o'r Buddugwyr, Gwerthinant Tocynnau; Mantolenni Arianol 1947, 1949; Rhestrau o enwau a chyfeiriadau aelodau gwahanol bwyllgorau.

Access Information

Open

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.