Lluniau o Enlli ar Ffurf Sioe Sleidiau

Scope and Content

gan gynnwys themau pobl Enlli, Mynydd Enlli, Adar Enlli, Enlli, Capel Enlli, Morloi Enlli, Awyr Enlli a Gadael Enlli.

[on CD]

Administrative / Biographical History

drwy law Peter Hope Jones

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.