Cyhoeddiad: 'Dechreuad a Chynydd y Methodistiaid Calfinaidd yn Abergele, Pensarn, Bettws, Llysfaen, Llanddulas, Pen Bryn Llwyni, Morfa a Thywyn'

Scope and Content

gan Parch Francis Jones (gol).