Tocyn aelodaeth

Scope and Content

Mrs Wynne, Bridge Street i Eglwys y Methodistiaid Calfininiadd yn Abergele [darganfuwyd yn eitem DD/FR/24]