Llythyr yn cynnwys disgrifiad manwl o daith o Ddinbych I Nantglyn

Scope and Content

(yn canolbwyntio ar hanes yr ardal) gan Hari Huws, Waen, Nantglyn