CMA: Cofysgrifau Capel Hill's Lane, Amwythig

Scope and Content

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion ariannol amrywiol, 1864-1931, cofrestri a llyfrau cofnodion yr Ysgol Sul, 1838-1914, a gohebiaeth a deunydd perthynol, 1925-1945, Capel Hill's Lane, Amwythig.

Administrative / Biographical History

Bu Methodistiaid Calfinaidd Amwythig yn addoli o 1805 ymlaen yn hen gapel y Wesleaid, Hill's Lane, a adeiladwyd yn 1781. Yn 1826 prynwyd y capel ganddynt ac fe'i chwalwyd er mwyn adeiladu capel newydd ar yr un safle. Yn 1870 adeiladwyd capel newydd eto ar yr un safle. Roedd y capel yn rhan o Henaduriaeth Trefaldwyn Isaf, Dosbarth y trefydd Seisnig.
Bu'r Capel am gyfnod yn hollol Gymreig, ond wedyn cafwyd gwasanaeth cymysg o Gymraeg a Saesneg. O 1886 ymlaen, cafwyd gwasanaeth Cymraeg yn y bore a gwasanaeth Saesneg yn yr hwyr. Caewyd y capel yn 1931 oherwydd gorchymyn pwrcasu gorfodol ac ymunodd yr aelodau â'r Eglwys Saesneg yn St David's, Belmont, yn y flwyddyn honno.

Arrangement

Trefnwyd yn ddwy gyfres: cofnodion ariannol a chofnodion yr Ysgol Sul; ac yn ddwy ffeil.

Access Information

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Acquisition Information

Adneuwyd gan Mr R. M. Edwards, Croesoswallt, Rhagfyr 2002.; 0200301499

Note

Bu Methodistiaid Calfinaidd Amwythig yn addoli o 1805 ymlaen yn hen gapel y Wesleaid, Hill's Lane, a adeiladwyd yn 1781. Yn 1826 prynwyd y capel ganddynt ac fe'i chwalwyd er mwyn adeiladu capel newydd ar yr un safle. Yn 1870 adeiladwyd capel newydd eto ar yr un safle. Roedd y capel yn rhan o Henaduriaeth Trefaldwyn Isaf, Dosbarth y trefydd Seisnig.
Bu'r Capel am gyfnod yn hollol Gymreig, ond wedyn cafwyd gwasanaeth cymysg o Gymraeg a Saesneg. O 1886 ymlaen, cafwyd gwasanaeth Cymraeg yn y bore a gwasanaeth Saesneg yn yr hwyr. Caewyd y capel yn 1931 oherwydd gorchymyn pwrcasu gorfodol ac ymunodd yr aelodau â'r Eglwys Saesneg yn St David's, Belmont, yn y flwyddyn honno.

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Other Finding Aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

Archivist's Note

Awst 2003

Lluniwyd gan Nia Mai Wiliams.

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog hwn: Griffith, Edward, Hanes Methodistiaeth Trefaldwyn Isaf, Caernarfon, 1914; Presbyterian Church of Wales, Hill's Lane, Shrewsbury, Report for 1907.

Conditions Governing Use

Amodau hawlfraint arferol.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Related Material

Ceir cofysgrifau Hill's Lane, yn cynnwys cofrestr bedyddiadau, 1812-1829, cofrestr aelodaeth, 1808-1870, cofrestr aelodau'r Gymdeithas Ddirwest, 1836-1855, ac amryw gyfrifon, 1826-1922, yn LLGC, CMA 13130-13138. Ceir gohebiaeth, 1903 a 1932-1933, a gwybodaeth bellach am y capel yn CMA 16510, 4493, 18389, a HZ1/5/25-6. Ceir hefyd adroddiadau blynyddol, 1892-1914 gyda bylchau, yn LLGC.

Additional Information

Published