Jerzy Ficowski

Scope and Content

Book of poetry "Odczytanie Popiołów"