Casgliad o Gryno Ddisgiau yn Ymdrin a Hanes a Diwylliant Bro Ddyfi yn Enwedig Ardal Mawddwy

Scope and Content

1 Rhwng yr Allt a'r Coed: Hanes Ardal Aberangell

2 Hanes Y Blewyn Glas

3 Upper Dyfi Valley: Its Inns and Taverns

4 Difyrrwch Plentyndod: Bro Dyfi

5 Road and Rail Transport in the Upper Dyfi Valley

6 Mawddwy: An Anthology

7 Y Diwrnod Cyn Echdoe: Ysgrifau Hanesyddol Bro Ddyfi

8 Hen Luniau Mawddwy Old photographs

9 Discovering Yesterday: Upper Dyfi Valley Local History Sources

10 Parish Churches in the Upper Dyfi Valley

11 Edrych ar Enwau: Cemais i Fawddwy

12 Hanes Mynyddog: G?r y Gân

13 Lords, Laws and Legends of Mawddwy

14 Mining and Quarrying in Mawddwy

15 Byd y Bol Lol a'r Bwgan: Ofergoelion Bro Ddyfi

16 Ar Fy Nghlwt Fy Hun: Ysgrifau Hanesyddol Mawddwy

17 The New Religion: Nonconformity in Mawddwy

18 A Little Learning: Education in Mawddwy

19 O Enau'r Brodorion: Iaith Lafar Bro Ddyfi

20 A Living From the Land

21 Trydan y Tyrbin

22 O'r Cwm i'r Comin

23 Defending the Realm: Wartime Activities in the Upper Dyfi Valley

24 Hen Luniau Llanbrynmair Old Photographs

25 Cerddi Bro Ddyfi

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.