'Holl Ddyletswydd Dyn....'

Scope and Content

a 'Duwiolswyddau a Gweddiau, i'w harfer yn ddirgel ar amryw achosion Cyffredin ac Anghyffredin', o gyfieithiad Edward Samuel, Person Bettws Gwerfyl Goch, Argraffwyd yn yr Amwythig gan John Rhydderch yn 1718.

Access Information

Open

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.