Llawysgrif gan Ioan Brothen

Scope and Content

am 'Hanes Plwyf Llanfrothen', yn cynnwys hanesion am Safle, maint a therfynau y Plwyf; Y Trigolion; Pentrefi'r Plwyf; Yr Hen Eglwys; Y Fynwent; Y rheithordy; Yr Eglwys Newydd; Capeli ac Ysgoldai; Ysgolion Dyddiol; Enwogion a anwyd yn y Plwyf; Plasdai hen a newydd; Mynyddoedd; Afonydd; Hen Felinau; Tafarnau; Traddodiadau; Rheilffordd Porthmadog a Chroesor; Hen ddiwydianau; ac amryw o straeon eraill, yn rhoi darlun o'r Plwyf fel yr oedd yn yr hen amser.

Access Information

Open

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.