Llythurau o Wisconsin, Californai a Tasmania 1851-1934

Scope and Content

(i) Copiau o 10 llythur gan Parch J.T. Williams, Wisconsin, U.D.A. i Robert Williams, Graiglwyd, Llanrhaeadr yng Nghinmerch, yn cynnwys manylion am fywyd teuluol, bywyd crefyddol yn yr U.D.A., amoday byw, amodau tran ymfudo, gyda cofiant y Parch J.T.Williams a nodiadau ar deulu diewddarach. 1851-62

(ii) Llythur gan E.D.W. ?, Oakland, Californai. 1923

(iii) Llythur o Tasmania. 1934