Papurau y Parch. Ebenezer Evans a'r Parch. R. Matthews, Penygarnedd

Scope and Content

Nodiadau pregethau, ysgrifau gan Ebenezer Evans, 1830 - 1910; cyfatebiaeth, 1910 - 1934; papurau yn ymwneud a hanes Capel penygarnedd, 1880 - 1930.

Administrative / Biographical History

Roedd Y Parch. Ebenezer Evans (1830 - 1897) a'r Parch. R. Mathews (yn fyw rhwng 1921 - 1934) yn weinidogion Eglwys Fethodistiaid Calfinaidd Penygarnedd, Pentraeth Ynys Môn. Casglwyd rhai papurau Capten Hugh Jones a'i wraig a oedd yn byw yn Eilian House, Amlwch, Ynys Môn gan Y Parch. Mathews a oedd yn byw yn Nebo, Penysarn.

Arrangement

Wedi eu trefnu yn gronolegol

Access Information

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Acquisition Information

Adnau preifat - adneuwyd cyn 1974.

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifau Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Archifau Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives and the National Register of Archives. It is the policy of Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Archivist's Note

Lluniwyd gan Annette Strauch ar gyfer project ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol i greu'r disgrifiad hwn: Catalog Papurau Y Parch. Ebenezer Evans a'r Pacrh. R. Matthews, Archifau Ynys Môn.

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau/Accruals are not expected