Cofnodion Eglwys Bresbyteraidd Cymru / Records of the Welsh Presbyterian Church

Scope and Content

Blwyddlyfrau henaduriaeth Dyffryn Conwy a adroddiadau blynyddol Bethania, Llandudno a Capeli eraill.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Conwy yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.