Capel Ebeneser, Methodistiaid Calfinaidd, Niwbwrch

Scope and Content

Llyfryn: Llwyd Morgan, Derec Hanes Byr Ebeneser, Niwbwrch ; adroddiad blynyddol, 1949, 1950 & 1954; casgliadau/collections, 1893 - 1963; llyfr yr eisteddleoedd/pew rent book, 1921 - 1948; miscellaneous financial papers, 1920 - 1940; work on building, 1917 - 1978; ystadegau blynyddol/annual statistics, 1913 - 1954; llythyrau aelodaeth/membership letters, 1923 - 1929 & 1939 - 1965; papers re baptisms and burials, 1911 - 1977; rhaglen sefydlu/service institution, 1948 & 1954; ysgol sul, 1904 - 1977; amrywiol/miscellaneous, 1909 - 2005.

Administrative / Biographical History

Y capel presennol yw`r trydydd capel i`w adeiladu ar y safle ac yn dyddio o`r flwyddyn 1884. Codwyd y capel cyntaf yn 1785 a`r ail yn 1860 yn dilyn diwygiad 1859.`Roedd yr awdur Islwyn Ffowc Elis yn weinidog yn Ebeneser rhwng 1953 a 1956.

Arrangement

Trefnwyd megis pwnc

Access Information

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Acquisition Information

Adnau preifat

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archivesand the National Register of Archives. It is the policy of Gwasanaeth Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Archivist's Note

Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Elizabeth Nice, Archifdy Ynys Môn gan ddefnyddio wybodaeth o lyfrau Owen, Hugh Braslun o Hanes M.C. Môn, 1880-1935, Lerpwl, 1937 a Williams, Huw Llewelyn Hanes M.C. Môn, 1935-1970 , Dinbych, 1977.

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau/Accruals are not expected