Llythyr oddi wrth John [Morris-Jones] at Mary Hughes

Scope and Content

Wedi derbyn [rhaglen] Eisteddfod Llangefni, mae John [Morris-Jones] i lywyddu yn y bore, ac yna i feirniadu gyda'r nos. Y darn adrodd ar gyfer yr Eisteddfod, fydd darn o'i awdl [o gylchgrawn O.M. Edwards, Cymru]. Bydd blaenoriaid i [gapel Llanfairpwll] yn cael eu dewis ymhen pum niwrnod, a gobeithiai y bydd Mary yno i bleidleisio.