Llythyr oddi wrth John [Morris-Jones] at Mary Hughes

Scope and Content

Mae Owen [Morgan] Edwards wedi bod yn brolio ei gariad, Elin [sef, Ellen Davies], am ei Chymreictod. Trosai John [Morris-Jones] yntau, enw ei gariad i'w ffurf Gymraeg - "Fy annwyl Fair fy hunan". Mae'n annog ysgrifennu yn y Gymraeg o hyn ymlaen. Llwyddwyd i berswadio mam Mary mai mewn cyfarfod yngl?n â'r iaith Gymraeg yn Shrewsburry y bu, ac nid yn Lerpwl i weld Mary. Bu Huw Paradwys yn annerch ar y Sul.