Lluniau Pant y Celyn.

Scope and Content

[Tafell o lyfr] yn cynnwys dau lun du a gwyn o Pant y Celyn, a ddarparwyd gan Miss Olwen Lloyd George [merch Syr David Lloyd George]. Mae'r cyntaf yn dangos [cartref William Williams Pantycelyn, yr emynwr (1717-1791)], sef Pant y Celyn [Llanfair-ar-y-bryn]. Ar ochr arall y dudalen, mae'r ail lun yn dangos Mr. [William] Lewis; Dr. Black Jones; Y Parch. John Williams [Brynsiencyn]; Mr [David] Lloyd George; [John] Morris-Jones; Mr. Williams [Perchennog Pant y Celyn]; Mr Volander Jones; Megan [Lloyd George, yn blentyn]; [Margaret] Lloyd George; ac [merch Pant y Celyn], Dorothy [Williams]. 2 (15x12.5 cm).