Awdl 'Y Frenhines Victoria',

Scope and Content

Llawysgrif, 1887, yn llaw [John] Gaerwenydd Pritchard, o'i awdl 'Y Frenhines Victoria', a gynigwyd, gyda'r ffugenw 'Owain Tudur', ar gyfer cystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 1887 yn Llundain. = Autograph manuscript, 1887, of [John] Gaerwenydd Pritchard's awdl 'Y Frenhines Victoria', entered under the pseudonym 'Owain Tudur' for the Chair competition at the 1887 National Eisteddfod in London.
Enillydd y gystadleuaeth oedd y Parch. R. A. Williams (Berw). = The winning entry was that of the Rev. R. A. Williams (Berw).

Access Information

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library.

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Acquisition Information

Dr Gwilym Pari Huws, mab W. Pari Huws; Hen Golwyn; Rhodd; Gorffennaf 1956

Note

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Preferred citation: NLW MS 16619D.

Alternative Form Available

Text

Archivist's Note

Hydref 2006 a Chwefror 2015.

Lluniwyd y disgrifiad gan Bethan Ifans, a'i adolygu gan Rhys Morgan Jones;

Conditions Governing Use

Amodau hawlfraint arferol.

Custodial History

'Eisteddfod Genedlaethol y Cymry Caerludd 1887' (stamp ar ff. 1, 36); cadwyd y gyfrol am gyfnod gan y Parch. W. Pari Huws (1853-1936), cyfaill i Gaerwenydd; rhoddwyd ar adnau yn Llyfrgell Coleg Athrofaol Cenedlaethol Bangor, 7 Ebrill 1933 (gw. y nodyn ar f. 36 [yn llaw W. Pari Huws]).

Bibliography

Ceir y beirniadaethau ar awdl 'Owain Tudur' yng Nghofnodion a Chyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol, 1909 (Caerludd), gol. gan E. Vincent Evans, 2 gyfrol (Llundain, 1887), I: Barddoniaeth, tt. 8, 16 a 24.

Additional Information

Published