LLYFR CYFRIFON / ACCOUNT BOOK:

Scope and Content

Derbyniadau a thaliadau /Receipts and payments