Cyhoeddiad ar gwaith glo Argoed

Scope and Content

gan Owen Jones, Yr Wyddgrug. Yn cynnwys manylion marwolaethau tad a brodyr Daniel Owen y nofelydd. 10 Mai 1837

Access Information

Mae’r casgliad hwn yn agored ar gyfer ymchwil. Byddai’n fuddiol archebu ymlaen llaw, ar gyfer manylion ac oriau agor gweler http://archives.denbighshire.gov.uk/visit-us/. Efallai y bydd mynediad i rai dogfennau wedi’i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Gwarchod Data, bydd Gwasanaeth Archifau Sir Ddinbych yn rhoi gwybod yn yr achosion hynny.