Toriad papur newydd o'r Cymro o'r enw 'Llochesa a gofal' Newspaper cutting entitled 'Llochesa A Gofal'

Scope and Content

Toriad papur newydd o'r Cymro o'r enw 'Llochesa a gofal'. Yn cynnwys ffotograffau o staff yn Ysbyty Gogledd Cymru. Ysgrifennwyd yr erthygl hon yn Gymraeg.

Newspaper cutting from Y Cymro entitled Llochesa a gofal (Shelter and care), includes photographs of staff at the North Wales Hospital. This article is written in Welsh.