Llythyr oddiwrth William Griffith o Dunedin, New Zealand

Scope and Content

at ei dad Mr Thomas Griffiths, Bondwill, Talsarnau yn disgrifio ei fordaith fel llongwr ar y 'Caernarvon Castle', ac am ei ymweliad ac Australia, a rhai o'r Cymru sydd yn byw yno.

[Xerox Copy]

Access Information

Open

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.