Cymdeithas Ddinesig Bro Porthaethwy / Menai Bridge and District Civic Society Papers

Scope and Content

Cylchlythyrau, Cofion Porthaethwy, Ryseitiau Traddodiadol Bwyd Môr Cymreig a ffotograffau o dîm Pêl-droed Porthaethwy / Newsletters, Memories of Menai Bridge, Traditional Welsh Seafood Recipes and photographs of Menai Bridge Football team.

Administrative / Biographical History

Sefydlwyd Cymdeithas Ddinesig Porthaethwy a'r Cylch ym 1973 ac mae'n gysylltiedig ag Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru. Mae'n ymwneud â diogelu banciau Afon Menai rhag ecsbloetio a sicrhau bod yr amgylchedd lleol yn cael ei ddiogelu rhag gor-ddatblygu. / The Menai Bridge & District Civic Society was founded in 1973 and is affiliated to the Civic Trust for Wales. It is concerned to protect both banks of the Menai Straits from exploitation and to ensure that the local environment is protected from over development.

Arrangement

Arranged chronologically/Trefnwyd yn gronolegol

Access Information

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Acquisition Information

Adnau preifat / Private deposit

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifau Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Archifau Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives and the National Register of Archives. It is the policy of Archifau Ynys Môn /Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da/Good condition

Archivist's Note

Lluniwyd y disgrifiad gan Hayden Burns Archifdy Ynys Môn.

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Mae croniadau yn bosibl/Accruals are possible