Papurau Dr Iorwerth Hughes Jones

 • This material is held at
 • Reference
   GB 210 IOHUJO
 • Alternative Id.
   (alternative) vtls004196648
   (alternative) (WlAbNL)0000196648
 • Dates of Creation
   1659-1972 (crynhowyd [c.1919]-1972)
 • Name of Creator
 • Language of Material
   Welsh English  Cymraeg a Saesneg oni nodir yn wahanol
 • Physical Description
   0.114 metrau ciwbig (4 bocs)Mae rhai papurau mewn cyflwr bregus (gweler disgrifiadau lefel ffeil).
 • Location
   ARCH/MSS (GB0210)

Scope and Content

Mae'r archif yn adlewyrchu diddordebau amrywiol Dr Iorwerth Hughes Jones, ac yn cynnwys gohebiaeth, papurau personol, nodiadau, ffotograffau, torion papur newydd, a phapurau a dderbyniodd gan eraill.

Administrative / Biographical History

Ganwyd Dr Iorwerth Hughes Jones yn 1902 yn fab hynaf i'r Parch. William Glasnant Jones. Addysgwyd ef yn Ysgol Sir Tre-gŵyr. Wedi iddo gymhwyso fel meddyg yn 1925 aeth i weithio fel meddyg preswyl yn Ysbyty Charing Cross, Llundain, cyn dychwelyd i Abertawe i ymgymryd â swydd fel meddyg teulu. Roedd yn aelod o Gyngor Bwrdeistref Abertawe rhwng 1947 a 1961, ac yn aelod o Blaid Cymru. Yn ystod y rhyfel roedd yn anesthetydd cynorthwyol yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe. Roedd yn frwd dros achosion Cymreig - arweiniodd yr ymgyrch dros gael ysgolion Cymraeg yn Abertawe, roedd yn aelod o Bwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Abertawe yn 1964, a bu'n Gadeirydd Urdd Gobaith Cymru, [c.1954]-1957. Ymddiddorai mewn hanes, roedd yn aelod o'r 'Royal Institution' a'r 'Gower Society', yn llywydd Cymdeithas Dunvant am gyfnodau, yn is-lywydd Cymdeithas Gŵyr, ac yn aelod o'r Cymmrodorion a Chymmrodorion Abertawe. Roedd ganddo ddiddordeb hefyd mewn celfyddyd ac roedd yn aelod o bwyllgor Galeri Glynn Vivian. Bu farw ar 26 Awst 1972.

Arrangement

Trefnwyd y casgliad yn bum grŵp; llythyrau, 1924-1972; diddordebau, 1823, [1919]-1972; mudiadau a sefydliadau, 1926-1970; materion cyhoeddus, [c.1930]-1961; a phapurau a gasglwyd ganddo, 1659-1953.

Access Information

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Acquisition Information

Rhoddwyd gan y Dr Iorwerth Hughes Jones a'i weddw ar adegau gwahanol rhwng Mawrth 1951 ac Awst 1977.

Note

Ganwyd Dr Iorwerth Hughes Jones yn 1902 yn fab hynaf i'r Parch. William Glasnant Jones. Addysgwyd ef yn Ysgol Sir Tre-gŵyr. Wedi iddo gymhwyso fel meddyg yn 1925 aeth i weithio fel meddyg preswyl yn Ysbyty Charing Cross, Llundain, cyn dychwelyd i Abertawe i ymgymryd â swydd fel meddyg teulu. Roedd yn aelod o Gyngor Bwrdeistref Abertawe rhwng 1947 a 1961, ac yn aelod o Blaid Cymru. Yn ystod y rhyfel roedd yn anesthetydd cynorthwyol yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe. Roedd yn frwd dros achosion Cymreig - arweiniodd yr ymgyrch dros gael ysgolion Cymraeg yn Abertawe, roedd yn aelod o Bwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Abertawe yn 1964, a bu'n Gadeirydd Urdd Gobaith Cymru, [c.1954]-1957. Ymddiddorai mewn hanes, roedd yn aelod o'r 'Royal Institution' a'r 'Gower Society', yn llywydd Cymdeithas Dunvant am gyfnodau, yn is-lywydd Cymdeithas Gŵyr, ac yn aelod o'r Cymmrodorion a Chymmrodorion Abertawe. Roedd ganddo ddiddordeb hefyd mewn celfyddyd ac roedd yn aelod o bwyllgor Galeri Glynn Vivian. Bu farw ar 26 Awst 1972.

Alternative Form Available

Text

Archivist's Note

Awst 2001.

Lluniwyd gan Nia Wyn Dafydd.

Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: South Wales Evening Post, 28 Awst 1972.

Conditions Governing Use

Amodau hawlfraint arferol.

Appraisal Information

Action: Cadwyd yr holl bapurau a roddwyd i LLGC..

Custodial History

Daeth y rhan fwyaf o'r papurau trwy law'r Dr Iorwerth Hughes Jones. Mae yma hefyd rhai o bapurau ei ewythr, Y Parch. E. Aman Jones, a'i lyfrgell, a drosglwyddwyd iddo ef gan ei ragflaenydd yng Nghapel Llanwrtyd, Y Parch. R. James.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Related Material

Tynnwyd cofysgrifau Capel Annibynnol Llanwrtyd allan o'r casgliad a'u rhestru ar wahân. Ceir ychwaneg o bapurau yn y Llyfrgell a roddwyd gan Dr Iorwerth Hughes Jones. Mae papurau ei dad, y Parch. W. Glasnant Jones, hefyd ar gael yn y Llyfrgell.

Additional Information

Published