The Royal Ballet: Enigma Variations; Gloria; Rhapsody

Scope and Content

Enigma Variations, Rhapsody - Choreographer: Frederick Ashton

Gloria - Choreographer: Kenneth MacMillan

Brandon photography session number: TM10010