Cofnodion Merched y Wawr, Cangen Pentrefoelas

Scope and Content

Gangen ar gau 2016.

[Minutes of Merched y Wawr, Pentrefoelas Branch. Branch closed in 2016]

Conditions Governing Access

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Conwy yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.