Sgwrs ar Hanes Pentre-uchaf

Scope and Content

a draddodwyd mewn cyfarfod o Sefydliad y Merched yn Festri Pentre-uchaf gan Mrs Maggie Mary Dobson (nee Jones), Ty Capel y Beirdd, Pentre-uchaf.

[Copi]

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.